“Shape Your World” 3rd international meeting

Μέλη του συλλόγου  μας Εκπαιδευτική Καινοτομία- Educational Innovation (EDV ή EDUVATION) συμμετείχαν από τις 24/4/2022 έως τις 30/4/2022 σε διεθνή συνάντηση στη Λιουμπλιάνα με θέμα την αειφορία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαίας «Shape your world». Μαζί με τους συνεργάτες μας, εκπαιδευτές νέων, από το Νόβι Σαντ, το Πότσδαμ και τη Λιουμπλιάνα είχαμε την ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε μια σειρά από δραστηριότητες που στόχο είχαν να αναδείξουν πλευρές της έννοιας της Αειφορίας στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική έκφανσή της. Ξεκινήσαμε με μια πρωτότυπη ξενάγηση από έναν πρώην άστεγο και να γνωρίσουμε τον τρόπο αντιμετώπισης της αστεγίας από τους ίδιους τους άστεγους αλλά και  από τον δήμο της Λιουμπλιάνα. Ακολούθησε μια ξενάγηση για  να γνωρίσουμε την ιστορία και τις δράσεις του οργανισμού KUD Pozitiv, που μας φιλοξένησε καθώς και ένα εργαστήριο στη διάρκεια του οποίου μεταξύ άλλων ,προβλήθηκε και η ταινία παραγωγής του KUD Pozitiv για την ζωή του Παλαιστίνιου Jaber Elmasry με τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με την εκμετάλλευση του ανθρώπου μέσω της διαχείρισης του φυσικού του περιβάλλοντος. 

Επισκεφθήκαμε επίσης στην περιοχή Gorenjska τις λίμνες Bled και Bohinj καθώς και τους καταρράκτες του ποταμού Σάβα, βλέποντας την διάσταση μεταξύ ενός ανεκμετάλλευτου  φυσικού τοπίου και ενός φυσικού τοπίου με παρεμβάσεις τουριστικής ανάπτυξης.Η επίσκεψη σε πρότυπη eco φάρμα στα περίχωρα της Λιουμπλιάνα έγινε αφορμή για πολλές συζητήσεις και συγκρίσεις.

Η τελευταία δραστηριότητα ήταν η επίσκεψή μας στο αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο «Metelkova mesto» (ΑKC) στο κέντρο της Λιουμπλιάνα στο χώρο του οποίου παλαιότερα υπήρξε η έδρα του εθνικού στρατού της Γιουγκοσλαβίας. Αποτελείται από επτά κτίρια που παλαιότερα ήταν στρατώνες και  εκτείνονται σε μια συνολική έκταση 12.500 τ.μ., τα οποία έχουν καταληφθεί από πολίτες το Σεπτέμβριο του 1993 και έχει μια συνεχή παρουσία στα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης από τότε.

Στο τέλος των συναντήσεων ανταλλάχθηκαν  απόψεις για τη μελλοντική συνεργασία των οργανισμών και αποφασίστηκε η οργάνωση διεθνών συναντήσεων νεολαίας με θεματική την ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες της σύγχρονης εποχής.

European KA1,Erasmus+ project “Shape Your World”

The project aims at involving youth education specialists who already work in the area of environmental education and education for sustainable development (ESD) and want to expand their knowledge and skills, as well as those who have
had no previous experience with this topic, but would be interested in working in this area. This refers to both employees of participating partner groups, as well as educators and specialists in youth education work from their surroundings i.e.
from their local partner institutions and networks. In addition, we want to involve some youngsters from the surroundings of each partner group, especially in the forth activity, which focuses on evaluation and continuation of our collaboration
and development of future projects.

Το έργο στοχεύει στη συμμετοχή ειδικών στην εκπαίδευση νέων που εργάζονται ήδη στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΑΑ) και θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, καθώς και σε όσους έχουν δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία σε αυτό το θέμα, αλλά θα ενδιαφέρονταν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Αυτό αναφέρεται τόσο στους εργαζόμενους των συμμετεχόντων ομάδων εταίρων, όσο και στους εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς στην εκπαίδευση των νέων από το περιβάλλον τους, δηλ.
από τα τοπικά ιδρύματα και δίκτυα συνεργατών τους. Επιπλέον, θέλουμε να εμπλέξουμε μερικούς νέους από το περιβάλλον κάθε ομάδας εταίρων, ειδικά στην τέταρτη δραστηριότητα, η οποία επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και τη συνέχιση της συνεργασίας μας και ανάπτυξη μελλοντικών έργων.

1st mobility to Potsdam, 27th-30th of August 2021

Summary of main activities

Partner groups had 3 days of more-less intensive activities together.Each group made a presentation of its work and got to know each other much better.

Once more it became obvious to everybody how important the live meetings and exchanges are for the project activities, good group dynamic and development of future project ideas.

There are various experiences in regard to the project topic (ESD), but a lot of interest of all participants to get to know local situations and conditions in each country.

Evaluation was showing general satisfaction with the program and selected activities. As a highlights participants mentioned workshop with Werkhaus-Team (Tina and Julia) and a visit to the FabLab Machbar in Freiland.

Participants were satisfied with balance between intensity of activities and free time, but many of them wanted more activities in connection with a project topic. There was wish to have more activities and/or games for bonding the participants together.

During the discussion on following steps, we came to agreement to meet in Giannitsa (Greece) in the time frame 28th-31st of October. We´ll have our decision until 3rd of September. And after this we´ll follow the situation in regard to Pandemic and if the situation looks really problematic, we will reconsider our decision.

Presenting our organisations
Upcycling and creating Workshop
Discussing about the Housing projects
Visit to Freiland space

2nd mobility to Giannitsa,Greece, 28th-31st of October 2021

Summary of main activitiesΠερίληψη βασικών δραστηριοτήτων

Partner groups had 4 days of activities related to different aspects of ESD.

During the first common meeting in Potsdam, the interest of all participants in different activities and actions that take place in each partner country concerning ESD,was confirmed. In this context, visits in Greece were made to places where such initiatives are developed either by public educational institutions, by NGOs, or by individuals.

On the first day (28/10), a visit was made to the archeological site and the museum of Pella, birthplace of Alexander the Great, famous for its mosaics. In the afternoon the whole group gathered for a short connection with the goals of the program and info on the profile of the host organization “Educational Innovation”. They then participated in experiential workshops in order to get to know each other better and to cultivate the spirit of cooperation. After a leisurely walk to the city of Giannitsa, a welcome meal followed for a first contact with local flavors.

The next day (29/10) a visit was made to the Environmental Education Center of Pella in Edessa where the trainers had the opportunity to attend the presentation about the activities of the Center and to participate in a simulation of the educational program “The band of trash bearers” (musicians holding instruments made by garbage) following various “stations” at the open-air water museum in Edessa.The meeting ended making our own band and accompany a well known Greek song with our instuments made out of trash.

After that a visit was paid to the multi-shareholding company of “Evora”, in Panagitsa, Pella, an example of a community enterprise. 60% of the villagers are shareholders. The whole project was briefed and discussed by a young member of the enterprise, e. g the creation of artificial lakes and the production of hydroelectric energy from them, their sustainable management, the future plans of the community and how they work. Walking to the “blue” waterfall enjoying nature, offered the nicest epilogue to the visit to “Evora”.

Then we had the opportunity to get to know another local education and sustainability project, the “Children’s Garden”, a voluntary initiative of individuals – educators who live in the area and offer their free time to its children and adolescents, an alternative approach to non-formal education, which is inspired by respect for nature and man as part of it. Participants visited the place and the workshops and talked with the people in charge about the activities they do with the children, e. g natural cultivation of seasonal plants, cooking, carpentry, music, etc.

On the third day (30/10), we visited the social space “Ecopolis” in Thessaloniki, an initiative of the Ecological Movement of Thessaloniki where the actions of the organization for the refugees and the homeless of the city and in general the philosophy of the running projects were presented. The opportunity was also given to further networking with organizations and schools in Europe that worked in the adjacent area within a School KA2 Erasmus+ partenrship for the first approach of the refugees in relation to the language through arts. The organizations of our partnership had the chance to present their profile and some of their activities.

The trainers then had the opportunity to participate in one of the weekly activities of Ecopolis, going to an open-air local Market of the area together with refugees and other volunteers where they collected fruits and vegetables that were not sold, and would normally end up in the trash, to be distributed later for free to people who need them.Participant trainers were enthusiastic for sharing this experience and also helped to set up a mini grocery at Ecopolis for people in need.

This was followed by our watching and participation in a street documentary theater rehearsal on the subject of homelessness, an initiative of the Urban cities Network with the aim of making homelessness visible to the general public of the city.Two member of hosting organisation were members of the group that contributed to realise this Action.

On the last day (31/10) a whole day visit was paid to the sanctuaries of the Wolf and the Bear of the environmental organization “Arcturus” in Nymphaeon, whose action is an excellent example for the formation / promotion of environmental awareness.We had the chance to see white wolves and brown bears and learn about main characterisitics of these species and the sustainable approach Arcturus adopts to shelter animals originally coming out of zoos or captivity like the “Dancing bears”.

At the end of the day there was an evaluation of the visit where almost everyone expressed enthusiasm for the experiences they gained in our country in relation to the program. Τhe stimuli provided were many and valuable so each one of us needs some time to think and “digest” them.Among others, they particularly emphasized the inspiration given to them by the action of “Ecopolis”, in terms of collecting and disposing of food for people in need.

 In addition, alternative proposals for the timing of the next meeting in Ljubljana were discussed.

Οι ομάδες των  εταίρων είχαν 4 ημέρες δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με διαφορετικές πτυχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Στην προηγούμενη συνάντηση είχε τονιστεί το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων για τη γνωριμία με δράσεις που γίνονται στη χώρα του καθενός με στόχο την αειφορία. Στα πλαίσια αυτού έγιναν επισκέψεις σε χώρους όπου αναπτύσσονται τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είτε από δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς, είτε από ΜΚΟ , είτε από ιδιώτες.

Την πρώτη μέρα (28/10), έγινε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο της Πέλλας ,τόπος γέννησης του Μ. Αλεξάνδρου, διάσημος μεταξύ άλλων για τα ψηφιδωτά του .Το απόγευμα όλη η ομάδα συγκεντρώθηκε για μια μικρή σύνδεση με τους στόχους του προγράμματος και το προφίλ του οικοδεσπότη οργανισμού «Εκπαιδευτική Καινοτομία». Ακολούθησαν βιωματικά παιχνίδια με σκοπό την γνωριμία μεταξύ των μελών της κάθε εθνικής ομάδας και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας.  Μετά από χαλαρό  περίπατο γνωριμίας με την πόλη των Γιαννιτσών, ακολούθησε γεύμα καλωσορίσματος και μιας πρώτης γνωριμίας με τοπικές γεύσεις.

Την επομένη (29/10) έγινε επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Πέλλας στην Έδεσσα όπου οι εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση για τις δραστηριότητες του Κέντρου και να συμμετέχουν σε προσομοίωση  του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η μπάντα των μουσικών που κρατούν όργανα φτιαγμένα από σκουπίδια» ακολουθώντας διάφορους σταθμούς στο υπαίθριο μουσείο νερού στην Έδεσσα.Η συνάντηση έκλεισε με την δημιουργία μιας μπάντας που συνόδευσε ένα γνωστό ελληνικό τραγούδι με μουσικά όργανα φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά.

Ακολούθησε επίσκεψη  στην πολυμετοχική εταιρεία της Evora, στην Παναγίτσα Πέλλας, ένα παράδειγμα κοινοτικής επιχειρηματικότητας. Το 60% των κατοίκων του χωριού είναι μέτοχοι. Έγινε ενημέρωση και συζήτηση για το όλο εγχείρημα π.χ την δημιουργία τεχνητών λιμνών και την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από αυτές , τη βιώσιμη διαχείριση τους, τα μελλοντικά σχέδια της κοινότητας και το πως λειτουργούν και πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το άμεσο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.Οι συμμετέχοντες χαλάρωσαν στο καφέ-σνακ του συναιτερισμού και περπάτησαν μέχρι τον “μπλε καταρράκτη” απολαμβάνοντας την φύση.

Στη συνέχεια είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά ένα άλλο τοπικό εγχείρημα εκπαίδευσης και  αειφορίας τον  «Κήπο των παιδιών», μια εθελοντική πρωτοβουλία ατόμων -παιδαγωγών που ζουν στην περιοχή και προσφέρουν στον ελεύθερο χρόνο τους στα παιδιά και τους εφήβους της ,μια εναλλακτική προσέγγιση μη τυπικής εκπαίδευσης, η οποία διαπνέεται από τον σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο ως κομμάτι της. Επισκεφθήκαμε τον χώρο και τα εργαστήρια και συζητήσαμε με τους υπεύθυνους για τις δραστηριότητες που κάνουν μαζί με τα παιδιά π.χ φυσική καλλιέργεια εποχικών φυτών, μαγείρεμα, ξυλουργική ,μουσική κ.λπ.

Την τρίτη μέρα (30/10), επισκεφθήκαμε τον κοινωνικό χώρο «Οικόπολις» στη Θεσσαλονίκη, μια πρωτοβουλία της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις του οργανισμού για τους πρόσφυγες και άστεγους της πόλης και γενικότερα η φιλοσοφία των  πρότζεκτ που τρέχουν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία παραπάνω δικτύωσης με οργανισμούς και σχολεία της Ευρώπης που εργάζονταν σε διπλανό χώρο στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής Σύμπραξης ΚΑ2 Eράσμους+, για την πρώτη προσέγγιση των προσφύγων σε σχέση με την γλώσσα μέσα από τις τέχνες. Οι οργανισμοί της δικής μας σύμπραξης παρουσίασαν το προφίλ και μερικές από τις δραστηριότητές τους.

Οι εκπαιδευτές είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια από τις εβδομαδιαίες δράσεις  του Οικόπολις, πηγαίνοντας  σε Λαϊκή Αγορά της περιοχής μαζί με πρόσφυγες και άλλους εθελοντές όπου  συνέλεξαν φρούτα και λαχανικά  που δεν  πουλήθηκαν, και θα κατέληγαν κανονικά στα σκουπίδια , για να διατεθούν αργότερα δωρεάν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Ακολούθησε συμμετοχή -παρακολούθηση πρόβας Θεάτρου του Δρόμου με θέμα την αστεγία ,μια πρωτοβουλία του Δικτύου Urban cities με στόχο να κάνει ορατή την αστεγία στο ευρύ κοινό της πόλης.Δύο μέλη της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας συμμετείχαν στην ομάδα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου.

Την τελευταία μέρα (31/10) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα καταφύγια του λύκου και της αρκούδας της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος» στο Νυμφαίο, η δράση της οποίας αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τη διαμόρφωση/καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.Δόθηκε η ευκαιρία να δούμε λευκούς λύκους και καφέ αρκούδες και να μάθουμε για τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των ειδών και τη βιώσιμη προσέγγιση που υιοθετεί ο Arcturus για να προσφέρει καταφύγιο σε ζώα που προέκυψαν από ζωολογικούς κήπους ή αιχμαλωσία όπως οι “Αρκούδες που χορεύουν”.

Στο τέλος της μέρας έγινε αποτίμηση της επίσκεψης όπου σχεδόν όλοι εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για τις εμπειρίες που απέκτησαν στη χώρα μας σε σχέση με το πρόγραμμα. Τα ερεθίσματα ήταν πολλά και πολύτιμα και ο καθένας χρειάζεται να πάρει τον χρόνο του για να σκεφτεί και “χωνέψει” αυτ΄α που βίωσε.Τόνισαν δε ιδιαιτέρως την έμπνευση που τους έδωσε η δράση του «Οικόπολις», όσον αφορά τη συλλογή και διάθεση τροφίμων για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Επιπλέον συζητήθηκαν οι εναλλακτικές προτάσεις για τον χρόνο της  επόμενης συνάντησης στη Λιουμπλιάνα.