Εκδήλωση Διάχυσης-Multiplier Event

Shots from Multiplier Event
Invitation for Multiplier Event
Programme of Multiplier Event

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαίας “My Europe is Your Europe” στο οποίο συμμετέχει η “Εκπαιδευτική Καινοτομία” και με την ευκαιρία του τέλους του Προγράμματος ,πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονική ,13 Μαϊου,18:30, εκδήλωση διάχυσης του προγράμματος και του σημαντικότερου προϊόντος του,της πλατφόρμας προώθησης και ενίσχυσης της νεανικής κοινωνικής πολιτιστικής επιχειρηματικότητας voicethroughart.org.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσιάσεις για το Πρόγραμμα και την πλατφόρμα από τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, την σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης για την Νεολαία από την εκπαιδεύτρια Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Σοφία Κυπριανίδου και την κοινωνιολόγο Γαβριέλλα Σαμψωνίδου.Συνεχίστηκε με εργαστήριο για την ενίσχυση ομάδων από τη θεατρολόγο Αναστασία Χατζηιλιάδου και έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση για την επιβίωση των Νέων Καλλιτεχνών στην Ελλάδα του σήμερα στην οποία συμμετείχαν νέοι καλλιτέχνες και συντόνιζε η εικαστικός Νεφέλη Κυριάκου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουν έκθεση φωτογραφιών Νέων που συμμετείχαν στο εργαστήριο που πραγματοποίησε ο EDV ένα μήνα πριν και πάλι στη Θεσσαλονίκη υιοθετόντας τη μέθοδο Photovoice που προτείνεται στην πλατφόρμα.Περισσότερα για τα εργαστήρια δείτε εδώ.

ΕNGLISH VERSION

In the framework of the European Youth Program “My Europe is Your Europe” in which “Educational Innovation” participates and on the occasion of the end of the Program in August, an event was held in Thessaloniki, May 13, 18:30, to disseminate the program and its most important outcome , of the platform for promoting and strengthening young social cultural entrepreneurship voicethroughart.org.

The event started with presentations on the Program and the platform by the members of the Board of the Association, the importance of non-formal education for the Youth by the Human Rights trainer, Sofia Kyprianidou and the sociologist Gabriella Sampsonidou. It continued with a workshop on team bonding by theater researcher Anastasia Hatziiliadou and closed with an open discussion on the survival of Young Artists in Greece nowadays, moderated by visual artist Nefeli Kyriakou, in which young artists participated and was .

During the event, the participants had the opportunity to see a photo exhibition of Youth who took part in the workshop held by EDV a month before and again in Thessaloniki adopting the Photovoice method proposed on the platform. See more about the workshops here.