Ο Σύλλογος «Εκπαιδευτική Καινοτομία» οργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων υπό την αιγίδα του Erasmus+ με τίτλο “Activate your Soft Skills!”, κατά το διάστημα 17-26 Απριλίου 2017.

Η θεματική του προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν 33 νέοι ηλικίας 17-30 ετών από Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία, Τσεχία, Κροατία, Λιθουανία και Ελλάδα, αφορούσε την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η μεταγνωστική ικανότητα, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, η διαχείριση κρίσεων, ο διαπολιτισμικός διάλογος.

SUMMARY

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

MEDIA GALLERY